CFE

CFE Ecotech – Zuiveringsstation IBW van Kasteelbrakel

Kalkmelkinstallatie
Met het oog op een betere droogheid van het slib en om de opwaardering ervan in de landbouw mogelijk te maken, is kalkmelk nuttig in de slibverwerking. De doseer- en productie-installatie is een in de werkplaats geprefabriceerd en getest geheel dat onder een silorok wordt geplaatst.

Deze installatie presteert heel goed, want zij maakt het mogelijk om realtime de concentratie en het debiet van de kalkmelk aan te passen. De ergonomie is heel ver doorgedreven, met twee toegangsniveaus, zodat de operatoren de installatie in optimale omstandigheden kunnen controleren en onderhouden.

Nauwgezette en veeleisende klanten,
solide en prestigieuze referenties