Presentatie

PRO ACTIS profileert zich als industrieel integrator en stelt zijn klanten het ontwerp EN de verwezenlijking van machines voor.

De ‘EN’ is belangrijk. Dat veronderstelt de tenlasteneming en het volledige beheer van het toevertrouwde project, vanaf het ontstaan tot de concrete installatie en inbedrijfstelling. Ongeacht of het gaat om een uniek prototype of om een machine in een kleine of middelgrote serie, de keuze valt altijd op een aangepaste oplossing.

De voltooiing van het project steunt hoofdzakelijk op de bilaterale relatie met iedere klant. Deze filosofie kan als volgt worden voorgesteld:

De basiscriteria die bepalend zijn voor onze activiteit, zijn:

  • Kwaliteit en nauwgezetheid
  • Deskundigheid en vindingrijkheid
  • Naleving van termijnen en verbintenissen.

Deze criteria zijn meer dan ijdele reclamekreten, ze vergen dag in dag uit de nodige zorg, waakzaamheid en een feilloze organisatie.

Het project houdt rekening met alle technische aspecten op basis van een multidisciplinaire deskundigheid. Het steunt op een rationeel, homogeen en coherent ontwerp, dat mikt op een totale tevredenheid van onze klanten. PRO ACTIS wil een dynamische en betrouwbare partner zijn van talrijke ondernemingen, kmo’s en grote groepen, die op zoek zijn naar voordelige «outsourcing».

Daarom hebben wij rond PRO ACTIS een netwerk van bedrijven gesmeed. Het zijn niet zomaar toeleveranciers, maar echte medewerkers, die nauwgezet en vakkundig werk afleveren.

PRO ACTIS is dus in staat om op te treden als een onderneming met een variabele geometrie, een echte moderne industriële tool, die kan uitpakken met een opmerkelijke soepelheid, reactievermogen en concurrentiekracht.

 

Onze troeven